KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

TỈNH VĨNH PHÚC

 

Chỉ đạo biên soạn: Bà Hà Thị Hồng Nhung -  Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Tham gia biên soạn: Tập thể Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

 

Địa chỉ: Số 20 - Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phức
Điện thoại: 0211.3 840 275; Email: vinhphuc@gso.gov.vn